arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Tielt |Schuiferskapelle

De begraafplaats heeft een oppervlakte van 6.500 m² en was voorheen een traditionele grijze begraafplaats met veel grindverharding en zeer weinig beplanting. Rondom de site staat een oude beukenhaag die een zekere historische uitstraling geeft aan de begraafplaats. De parking die zich vooraan situeert, had een troosteloze uitstraling en nodigde niet meteen uit tot een bezoek. Redenen genoeg om een totale facelift te geven aan deze toch wel grote
begraafplaats voor een dorp van slechts een 1.000-tal inwoners.

Begraafplaats Schuiferskapelle in Tielt
Begraafplaats Schuiferskapelle in Tielt

Ontwerp

De stedelijke groendienst maakte in nauwe samenspraak met de -dienst burgerzaken een totaal nieuw ontwerpplan op voor de site. De speerpunten waren onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid, natuur en functionaliteit.

Rekening houdend met het beperkt budget werd een eerste schetsontwerp gemaakt. Tijdens deze fase werd spoedig duidelijk dat door een groene injectie en een creatieve oplossing voor minimale verhardingen de begraafplaats een totaal andere en zachtere uitstraling zou krijgen.

In het definitieve ontwerpplan werd er verder gebouwd op die punten, werd er rekening gehouden met verdere uitbreidingsmogelijkheden en werd er ook ruimte voorzien voor de plaatsing van extra urnenkelders.

Eveneens werd in de ontwerpfase nagedacht over een nieuw concept voor onderhoudsvriendelijke urneelementen. Die werden ontworpen en in productie gebracht voor toepassing op alle begraafplaatsen van de stad.

Groenvoorziening

Op alle Tieltse begraafplaatsen wordt bij de omvorming dezelfde rode draad aangehouden. Alle maaibare zones tussen de grafmonumenten worden ingezaaid, de niet-maaibare zones worden beplant met bloeiende vaste planten. Rond de begraafplaats in Schuiferskapelle werd een los uitgroeiende, gemengde haag aangeplant. Ook zijn er talrijke bomen voorzien. In alle aangeplante zones met bomen en struiken werd er witte klaver ingezaaid. Dit
onderdrukt de groei van ongewenste vegetatie en is een extra troef voor de biodiversiteit op de site. Voor alle grafmonumenten met een open, aarden bovenzijde werd Liriope muscari voorzien.

Alle beplantingen werden gekozen in functie van biodiversiteit. Zo ook werden er veldbloemenweides aangelegd.

Om het landelijke karakter te bewaren, opteerde men voor de aanleg van een kasseiverharding in de vorm van een karrenspoor. Dit doet tegelijkertijd dienst als wandelpad en als rijweg voor dienstwagens.

Parking

Om de ingang en de parking van de begraafplaats aantrekkelijk te maken onderging die ook een grondige renovatie. Alle oude infrastructuur ging op de schop. Met enkele strakke organische lijnen kreeg de saaie parking een nieuwe vormgeving mee. De lijnen zijn uitgezet met dezelfde kasseien als de padenstructuur. Dit zorgt voor een zekere rust en uniformiteit op de site. In de borders van de parking is gewerkt met grote groepen Persicaria amplexicaulis ‘Blackfield’ en de aanplant van een groep Acer platanoides ‘Palmatifidum’.

Aanleg en onderhoud

De gehele renovatie van de begraafplaats werd uitgevoerd door de stedelijke groendienst, met uitzondering van de kasseiverharding. Ook de urnenkelders, de bloemenweides, de parking en alle aanplantingen zijn door de eigen dienst gerealiseerd.

De stedelijke groendienst doet volledig zelf het onderhoud van
alle 4 Tieltse begraafplaatsen. Met een vaste equipe en een gezonde portie gedrevenheid staat men in voor het maaien, scheren, wieden en algemene onderhoud . Dankzij de ondersteuning van de dienst burgerzaken zijn er voldoende middelen beschikbaar om die dagelijkse taken vlot te kunnen uitvoeren.
Hierin is overleg en samen werking met de verschillende diensten van cruciaal belang.

Sluitstuk

Dit project was het sluitstuk in een reeks van vier omvormingsprojecten van de Tieltse begraafplaatsen. Die omvormingen zorgden voor
een totale nieuwe beleving op die begraafplaatsen.

De betrokken sites zijn zo aangepast dat zij niet langer aanvoelen als ‘te vermijden’ trieste plekken, maar wel als een rustgevende groene plek waar er ruimte is om even stil te staan bij het leven.

  • Adres: Kapelleweg (Schuiferskapelle)
  • Ontwerp, aanleg en onderhoud: Stadsbestuur