arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Torhout | Amazoneplein

Torhout

Het terrein was vroeger één groot vierkant grasveld met 4 grote knotwilgen als blikvanger. Twee voetbaldoeltjes lagen er wat verloren bij. Het plein ligt centraal in een grote woonwijk, waar zware regenval reeds enkele keren voor wateroverlast zorgde. Ondanks de hogere ligging van het plein ten opzichte van de omliggende private tuinen, was het terrein toch zeer vochtig. Hierdoor waren onderhoudswerken frustrerend voor zowel de groenarbeiders als voor de omwonenden.

Amazoneplein in Torhout
Amazoneplein in Torhout

Na meerdere participatierondes met buurtbewoners en lokale jeugd, werden de plannen in een definitief kleedje gegoten. De randen van het terrein werden tot onder het niveau van de omliggende tuinen uitgegraven. De natte zones op het plein werden nog verder uitgediept en het voetbalterreintje werd opgehoogd. Zo kan het oppervlaktewater van de private tuinen afvloeien naar het Amazoneplein, waar het de nodige tijd krijgt om te infiltreren in de bodem. De diepste zones komen enkel bij langdurige droogte volledig droog te staan. Dit vormt een ideaal biotoop voor amfibieën en oeverplanten. Het is bovendien een fantastisch avontuurlijk speelelement voor de lokale jeugd. Door het gebruik van zeer flauwe taluds blijft alles veilig en gemakkelijk onderhoudbaar.

Een gezellig amfitheater, gecombineerd met een mini-bib, nodigt omwonenden uit tot sociaal contact. Een nest van gestapelde boomstammen trekt kinderen aan om te klauteren. Het is tevens de uitgelezen ontmoetingsplaats voor hangjongeren. In samenwerking met de lokale technische scholen werden vlonderpaden en een houten terras gebouwd. Van hierop kan men de waterfauna observeren zoals dikkopjes en zelfs salamanders. Via avontuurlijke stapstenen en een dikke boomstambrug kunnen stoere helden het eilandje met de knoestige knotwilgen veroveren.

Nieuwe inheemse bomen en bijenvriendelijke struiken kleden het plein aan tot een gezellige groene wildernis. Dankzij een mix van intensief en extensief maaibeheer en droge en vochtige zones, groeit er een grote biodiversiteit, waar de vele Torhoutse scholen dankbaar gebruik van maken.

  • adres: Maasstraat
  • oppervlakte: 9900 m²
  • ontwerper: stadsbestuur, Ronny Boydens
  • groenaanleg: OptimaT, Lichtervelde, VTI Torhout, Eureka Atheneum, Grondwerken Claude Vandenbroucke, groendienst
  • groenonderhoud: OptimaT, Lichtervelde