arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Torhout - Torwood

De stad wenste al enige tijd een nieuwe speelboslocatie als vervanging voor het bestaande speelbos in Groenhovebos. Daarnaast was er ook de vraag naar een zone waar waterberging kon voorzien worden om de wijk Torhout-Oost blijvend te vrijwaren van
overstromingen. Beide zaken konden samengebracht worden in het kader van het Landinrichtings - project Groenhove-Vrijgeweid.

Torwoud in Torhout
Torwoud in Torhout

Geslaagde samenwerking

De stad Torhout, de provincie West-Vlaanderen en VLM werkten intensief samen bij het ontwerp, de grondverwerving en de uitvoering. Voor de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied was verwerving van extra grond noodzakelijk. Een zone langs de Gaverbeek bleek de ideale potenties te hebben om alle functies te herbergen: vlak langs de beek was er een relatief laaggelegen zone en een bestaand bos dat zou kunnen opgewaardeerd worden als speelbos.

Bij het schetsontwerp moest een goede balans gezocht worden tussen de speelfunctie en de waterbergingsfunctie. De oppervlakte voor waterberging moest vrij groot zijn waardoor goed moest worden nagedacht om de recreatieve invulling in de resterende ruimte zo
kwalitatief mogelijk te maken. Het bufferbekken en de speelzones moesten zo goed  ogelijk in elkaar overvloeien en toegankelijk zijn om de bruikbaarheid van de site te maximaliseren. De grond, afkomstig van de uitgraving voor het bufferbekken, moest zo veel mogelijk ter plaatse verwerkt worden om de kost van de uitvoering, maar ook de last voor de omgeving en het milieu te beperken. In de hoofdstructuur zijn uiteindelijk vier verschillende structuren te herkennen: de onthaalzone met speelheuvels, de natte speelplaats, het avontuurlijk speelbos en het bufferbekken. De intensiteit van recreatieve infrastructuur neemt af met de afstand tot de onthaalzone.

Onthaalzone

De onthaalzone begint aan een speelse toegangspoort met een boomstammenlabyrint. Verderop is een centrale ontmoetingsplek in grote betontegels met een picknicktafel voorzien. Enkele speelheuvels met wat boomstammen en een klimspeeltuig bieden kinderen avontuurlijke mogelijkheden. Het aangeplante struikgoed in de omgeving van de speelheuvels zal op termijn zorgen voor een bosachtig karakter met wat kleinere verstopplekjes.

Natte speelplaats

De natte speelplaats is een poel met flauwe oevers en een klein strandje met grote rivierkeien waar kinderen heerlijk kunnen spelen. Voor de durvers is er een balanceerparcours boven het water. Deze poel staat in verbinding met het grote bufferbekken en draagt zo ook bij aan de totale waterberging.

Avontuurlijk speelbos

Het avontuurlijk speelbos is aangelegd in het bestaand bos. Het grootste deel van het bos is natuurlijk gehouden en is toegankelijk voor individueel spelen of groepsspel. In het speelbos zijn leuke elementen zoals een houten tipiconstructie aangebracht. Langsheen het bospad zijn er ook enkele balanceerstammen en een steltenparcours geplaatst. Als begrenzing met de weg zijn langs de bosrand Hulst en takkenwallen te vinden.

Bufferbekken

Het bufferbekken werd zo veel mogelijk landschappelijk geïntegreerd in het geheel. Een slingerend knuppelpad over het water en een graswandelpad rond de waterplas verhogen de belevingswaarde. Door de aanplant van Zwarte elzen zal het bufferbekken op termijn heel natuurlijk ogen met stukjes moerasbos en rietruigtes. Ook aan de veiligheid werd gedacht want de oevers van het bufferbekken ter hoogte van de onthaalzone en de natte speelplaats zijn zeer flauw aangelegd. De bufferzone wordt gevuld vanuit de Gaverbeek door een verlaging in de beekoever en kan tijdelijk 16.000 m3 water bufferen. Op de uitlaat naar de beek is een klepstuw voorzien om de waterstand te regelen. Hierdoor zal altijd minimaal 20 cm water in het bekken aanwezig zijn om overmatige wilgen opslag te verhinderen. Dit reduceert het beheer van het bekken tot een minimum.

  • adres: Bosdreef x Torendreef (Groenhovebos)
  • oppervlakte: 4,7 ha
  • ontwerper: Vlaamse Landmaatschappij Regio West (recreatieve infrastructuur en landschappelijke inkleding), Provincie West-Vlaanderen (buffer - bekken), studiebureau Jonckheere bvba
  • groenaanleg - en onderhoud: Vermeulen William (Evergem), Haezebrouck (Zedelgem)