arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Veurne | Stadspark

Veurne

Veurne | Stadspark

Stadspark in Veurne

Het stadspark ligt pal in het centrum van de stad, vlakbij de Grote Markt en is ongeveer 1,5 ha groot. De vorige herinrichting gebeurde eind de jaren ‘40 van de vorige eeuw en een vernieuwing was dus zeer wenselijk. Vooral de oude heersterbeplanting had zijn beste dagen gehad. Ook de paden waren bij vochtige weersomstandigheden zeer modderig. Het stadsbestuur wil met de botanische en infrastructurele heropfrissing van het park een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van integratie van erfgoed, natuur, sport en recreatie in een groengebied in het centrum van de stad.

integraal ontwerp

De herinrichting van het stadspark kadert in het project Groene Wig. De eerste fase omvatte de aanleg van het Vaubanpark dat in het voorjaar 2014 werd ingehuldigd. De herinrichting van dit Walburgapark is de uitwerking van de tweede fase van het project. De visieontwikkeling en het basisontwerp van zowel het Vaubanpark als het stadspark werd opgemaakt door het ontwerpbureau Fris in het Landschap, in samenwerking met het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Dit kaderde in het Europees Interreg project ‘Muren en Tuinen’ (2 Zeeën programma).

De uitvoering van beide parken gebeurde in samenwerking met het studiebureau Plantec. In de ontwerpfase was er een ruim overleg met de bevolking. Ook de verschillende adviesraden werd de mogelijkheid geboden om hun wensen kenbaar te maken. Bij het ontwerp werd de wens uitgedrukt dat het park veel meer open zou zijn, dat de volières en het speelplein behouden werden en dat er plaats gecreëerd werd om te verpozen op een ligweide en rustbanken.

Het ontwerp van het stadspark werd in 2013 gekozen als provinciaal laureaat Groen in de stad van de Vlaamse overheid en kreeg hiervoor een subsidie ter waarde van 50.000 euro. De werken werden aanbesteed voor een bedrag van 600.000 euro. De voorbereidende werken werden door de eigen stadsdiensten uitgevoerd in augustus 2015. De werken door de aannemer startten in september 2015. Op zondag 29 mei 2016 werd het vernieuwde stadspark plechtig ingehuldigd.

Historisch park

Het park bestond vroeger eigenlijk uit twee delen. Het deel rond de kiosk was vroeger eigenlijk het kerkhof van de Sint-Walburgakerk die ook in het stadspark staat. Dat deel werd omstreeks 1900 een eerste maal ingericht. Het andere deel was vroeger een privétuin. Speciaal aan dit park is de Mote. Dit is een aarden heuvel die ongeveer 4 meter hoog is. Rond deze aarden versterkingsheuvel zou Veurne destijds ontstaan zijn. Opgravingen die in de jaren ‘80 uitgevoerd werden bevestigen deze theorie.

Als knipoog naar de geschiedenis van het Walburgapark werden op verschillende locaties elementen toegevoegd die refereren naar het vroegere gebruik van deze groenzone. Aan de benedenrand van de mote werd er een cirkelvormige boog bestaande uit blauw geglazuurde stenen aangelegd die de vroegere walgracht rond de versterking moet aanduiden. Deze boord eindigt op het Heldenplein aan een nieuw aangelegd waterbassin. Ongeveer evenwijdig met deze ‘walgracht’ loopt een pad met stapstenen die de oude kerkhofmuur symboliseert.

Tot slot werd er naast het speelpleintje een houten vlonder opgebouwd die de contouren van het vroegere kapittelhuis dat bij de ernaast gelegen Walburgakerk behoorde, moet weergeven.

Stadspark in Veurne
Stadspark in Veurne

Waardevol bomenbestand

Bij de nieuwe aanleg werd de oude heesterbeplanting praktisch volledig opgeruimd. Enkele grote coniferen werden ook verwijderd. Het bomenbestand is volledig intact gebleven, met uitzondering van 1 boom die niet meer veilig was.

In het stadspark bevinden zich verschillende zeer mooie, oude en ook zeldzame exemplaren. Zoals een zeer grote rode beuk, verschillende mooie kastanjebomen, esdoorns, platanen, Ginkgo biloba, Juglans nigra en Sophora japonica. Er werden ook 8 nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast werden ook de bomen door een treeworker gecontroleerd. De bijzonderste bomen kregen een oxyjet-behandeling en de kroon werd wat uitgelicht waar dit nodig was.

Eigentijdse materialen

De paden kregen een meer vloeiend verloop, enkele overbodige paadjes werden verwijderd. De wandelpaden werden aangelegd in rode mijnsteen. Het grint wordt vastgehouden door grintplaten zodat het grint stabieler ligt en ook op de helling minder wegspoelt bij hevige regenval. De slapersbank werd vernieuwd en kreeg een nieuwe locatie. In het stadspark zijn er enkele beelden terug te vinden van Willem Vermandere en Georges Grard, alsook een borstbeeld van Paul Delvaux die nog in het stadspark heeft gewoond.

Vaste planten

Er werd een groot aantal vaste planten aangeplant. Zo creëerde men zon-, halfschaduw- en schaduwborders. In totaal werden er ca. 7.000 stuks vaste planten aangeplant en 1150 siergrassen (Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’). Om de onkruidgroei in de beginfase tegen te gaan werd de bodem bedekt met stropellets.

In de randzones van het park werd een struweel van heesters en/of bosgoed aangeplant. Als onderbeplanting van deze struwelen werd gekozen voor Epimedium younggianum ‘Roseum’ (5600 stuks).

Stadspark in Veurne
Stadspark in Veurne

Hedendaagse ontspanningsruimtes

Rond de kiosk werd er een meer open vlakte gecreëerd die dienst moet doen als evenemententerrein. Dit is een grasveld met enkele bomen waarbij voor de kiosk een verhard gazonpad is aangelegd. Dit pad is bedoeld om materiaal tot bij de kiosk te kunnen brengen zonder schade te veroorzaken.

Ook het speelpleintje in het stadspark werd volledig vernieuwd. Het pleintje is specifiek gericht op het gebruik door kinderen van 2 tot 12 jaar. Ook kinderen met een beperking kunnen er zich uitleven.

De toestellen werden volledig vernieuwd en het zand in de valzones werd vervangen door een ondergrond in gegoten rubber.

  • Adres: Walburgapark
  • Ontwerp: Fris in het landschap, Gent; provinciebestuur West-Vlaanderen, Plantec, Oostende
  • Aanleg: Seru, Veurne
  • Onderhoud: Groendienst