Overslaan en naar de inhoud gaan

Vilvoorde | Schooltuin De Doening

Vilvoorde

In 2017 werd er gestart met de volledige nieuwe opbouw van de stedelijke basisschool De Doening. De stad kreeg de opportuniteit om een aanpalend terrein aan te kopen zodat het schoolterrein in oppervlakte kon verdubbeld worden. Een van de doelen was de school in verbinding te stellen met het aan palende natuurgebied Peutiebos. Dit stukje natuur, waarvan de stad eigenaar is, wordt beheerd door Natuurpunt.

  Schooltuin De Doening in Vilvoorde
  Schooltuin De Doening in Vilvoorde

  Zo koos men voor verscheidenheid aan beplanting: bloemenweide, moeras, ruig drassig grasland en inheems struikenbos. Ook de waardevolle hoogstammen werden zoveel mogelijk bewaard. Het ontwerp schenkt aandacht aan het aantrekken van vlinders, bijen, egels en beschermde en/of in aantal sterk verminderde vogelsoorten. De amfibieƫnpoel werd om veiligheidsredenen in het natuur gebied net buiten de schooltuin aangelegd.

  Voor een educatieve, ecologische input werden er verschillende verhoogde plantvakken voorzien in de moes- en kruidentuin, alsook klein fruit en enkele grotere vruchtenbomen.

  Op verzoek van het schoolbestuur werd een groot trapveld aangelegd omgeven met taluds met een natuurlijke afscheiding. Hierin werd een zittribune gemaakt met oude boordstenen. Op de taluds werden verschillende speeltoestellen geplaatst die deze plek extra avontuurlijk maken, naast een chillzone, wilgen tunnels en -hutten.

  De overgang van het schoolterrein naar het natuurgebied werd op een natuurlijke manier gescheiden door takkenwallen. Zo was er ook nog voldoende ruimte voor een kleuterdorp.

  • adres: Aarschotsestraat 94, Peutie
  • oppervlakte: 0,66 ha, waarvan 45 are groen
  • ontwerp: Davy Van Laere, Landschapsen tuinarchitect.
  • groenaanleg: Tuinaanleg Van Vlasselaer (Zemst), Spereco speeltoestellen (Kinrooi), De Groene Klusser (Hofstade), Stads- en Wijkonderhoud (afdeling Houtem-Peutie)
  • groenonderhoud: Stads- en Wijkonderhoud (afdeling Houtem-Peutie) i.s.m. Pro Natura Vilvoorde.