arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert jaarlijks de wedstrijd Openbaargroen-awards. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten dienen hier hun nieuwste realisaties in:

Dorpspark Massenhoven in Zandhoven

Zandhoven | Dorpspark Massenhoven

De groene ruimte in het centrum van deelgemeente Massenhoven was aan een nieuwe inrichting toe. 

Groenblauwe as in Overijse

Overijse | Vergroening en verblauwing

De IJse loopt dwars door het centrum van Overijse. Het overkappen van de IJse deed de dorpsnaam alle eer aan, maar de IJse kan ook in het centrum nu weer het daglicht zien. 

Tuinstraat Aziëlaan in Antwerpen-Wilrijk

Antwerpen-Wilrijk | Tuinstraat Aziëlaan

Welkom in de eerste tuinstraat van Wilrijk, de Aziëlaan. De straat werd heringericht met waterpasserende verharding van gevel tot gevel. 

Stadsbegraafplaats doet dienst als plantenlabo in Leuven

Leuven | Plantenlaboratorium stadsbegraafplaats

Bomen krijgen het steeds moeilijker in de versteende omgeving. Langere periodes van droogte zorgen ervoor dat oude bomen wegkwijnen en nieuwe aanplanten mislukken. 

Diamantstraat in Lint

Lint | Diamantstraat

Op de hoek van de Diamantstraat stond voorheen een OCMW-woning. Deze werd afgebroken en aan de technische dienst werd gevraagd een groene ruimte te creëren. 

Begraafplaats in Jabbeke - Aartrijksesteenweg

Jabbeke | Begraafplaats

Dit project betreft een begraafplaats buiten de dorpskern. Bij het ontwerp werd gekozen voor een centrale as uit gewassen beton met een bomenrij lindes om twee percelen te verbinden.

Kortrijk Weide in Kortrijk

Kortrijk | Kortrijk Weide

Dit stadsvernieuwingsproject ligt in de directe omgeving van het centrum. Er zijn verschillende functies in ondergebracht, nl. een zwembad, onderwijsinstellingen, een evenementenplein, een gebouw met ruimte voor startende ondernemingen, een fuifzaal en verschillende groenzones.

Molenakkers in Retie

Retie | Molenakkers

Omstreeks 2010 werden de eerste plannen gesmeed om een braakliggend gebied langs de Beukenlaan om te vormen naar een zone met ruimte voor een sociaal woningproject met verschillende woningtypologieën.

Stationsplein in Bonheiden

Bonheiden | Stationsplein

De heraanleg van het plein kadert in de dorpskernvernieuwing van Rijmenam.

Meetjeslandstraat in Antwerpen-Hoboken

Antwerpen-Hoboken | Meetjeslandstraat

Dit pleintje ligt in een druk bevolkte wijk waar sowieso al weinig groen aanwezig is.

IJzerboomgaard in Diksmuide

Diksmuide | IJzerboomgaard

In 2008 werd de hoeve van het Koninklijke Technische Atheneum en de aanpalende gronden aangekocht door het provinciebestuur van West-Vlaanderen.

Sint-Martinuskerk in Genk

Genk | Sint-Martinuskerk

Het Genkse stadscentrum kent een aanzienlijk niveauverschil.

Kioskplaats in Antwerpen-Hoboken

Antwerpen-Hoboken | Kioskplaats

De Kioskplaats ligt midden in het centrum van het district Hoboken en trekt dus veel passanten.

Tuin Dekenij in Boom

Boom | Tuin Dekenij

De tuin ligt in het hart van het dorpscentrum van Boom, als een oase van rust temidden van de voornaamste winkelstraten.

Balkonrotonde in Brugge

Brugge | Balkonrotonde

Het openbaar domein is een van de hoekstenen om de stad klimaatbestendig en veerkrachtig te maken.

Parkspoor in Kontich

Kontich | Parkspoor

In 2014 kwam de herinrichting van de oude spoorwegberm op de agenda.

Parkmoeras in Brasschaat

Brasschaat | Parkmoeras

Een van de grote knelpunten in het park was het ontbreken van een rondwandeling.

Canadezenplein in Antwerpen-Ekeren

Antwerpen-Ekeren | Canadezenplein

Op 4 oktober 1944 verlieten de laatste Duitse soldaten het grondgebied van Ekeren en trokken o.a. Canadese eenheden via de De Beukelaerlaan de gemeente binnen.

Harlemboislaan in Harelbeke

Harelbeke | Harlemboislaan

Naar aanleiding van de sloop van een kaartershuisje werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de bijhorende, weinig toegankelijke groenzone volledig te herbekijken.

Begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen

Antwerpen | Schoonselhof

De parkbegraafplaats is een beschermd landschap waar jaarlijks ca. 1250 Antwerpenaren hun laatste rustplaats krijgen.

De Palaver in Denderleeuw

Denderleeuw | De Palaver

De Palaver is dé centrale ontmoetingsplek in de wijk Hemelrijk. De nieuwe, aangename plek biedt de kans om gemeenschapsvormende functies als spelactiviteiten voor jonge kinderen en tieners, en ontmoetingsmogelijkheden voor gezinnen en senioren te combineren.