arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert jaarlijks de wedstrijd Openbaargroen-awards. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten dienen hier hun nieuwste realisaties in:

Landen - Park Rufferdinge

Landen | Park Rufferdinge

In Landen ligt het centraal gelegen park Rufferdinge. Er is een belevingscentrum en een graanwatermolen met heel wat historische waarde.

Herinrichting en gedeeltelijke ontharding voor Bankbeekstraat in Wevelgem

Wevelgem | Begraafplaats

De Bankbeekstraat nabij de begraafplaats van Gullegem werd heringericht en gedeeltelijk onthard. Na de heraanleg werd de Bankbeekstraat naast een eenrichtingsstraat ook een fietsstraat. 

Dorpsplein in Landen

Landen | Onthardingsproject dorpsplein

In de deelgemeente Laar staat een kapel die aan alle zijden was omsloten door wegen, waardoor de directe omgeving sterk verhard was. De gemeente Landen besloot om aan één zijde van de kapel de weg op te breken om zodoende ruimte te maken voor een nieuwe groenzone.

Wilgenplein in Vilvoorde

Vilvoorde | Wilgenplein

In Vilvoorde werd het Wilgenpark als ecologisch buurtgroen aangelegd. Er werd een groot deel onthard. 

Landschapspark 't Hoge water in Torhout

Torhout | 't Hoge water

Het idee voor een landschapspark ontstond uit de brede visie die de stadskernvernieuwing voor de stad Torhout met zich meebrengt. 

Ontharding van de Pastoor Eeckelaerslaan in Leuven

Leuven | Pastoor Eeckelaerslaan

Leuven heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te worden. Er werd een roadmap opgesteld om dit doel te behalen tegen 2050, maar aangezien de stad werd geselecteerd door de Europese Commissie voor de missie '100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030' werd de ambitie verhoogd en zal de roadmap versneld worden uitgevoerd. 

Menapiërspark Nieuwkerken-Waas in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas | Menapiërspark Nieuwkerken-Waas

Binnen het RUP Wallenhofwijk werd er voorzien om een park aan te leggen in deelgemeente Nieuwkerken-Waas. 

Gravendreef in Beveren

Beveren | Gravendreef

Het fietspad van de Gravendreef was dringend aan vernieuwing toe. De Groendienst heeft samen meteen studiebureau, technische dienst wegen en dienst mobiliteit een ontwerp uitgewerkt. 

Landschapspark de Stationsput in Ichtegem

Ichtegem | Landschapspark de Stationsput

De groene as 'Groene 62' is een voormalig stoomspoorwegtracé dat zich uitstrekt van Torhout naar Oostende. De aanwezige vijver werd gegraven om stoomtreinen van Torhout naar Oostende van water te voorzien. 

Steenovenstraat in Beringen

Beringen | Steenovenstraat

Een groene ader kan onder andere worden verkregen door de bestaande wegbermen te vergroenen. Door de berm op een natuurlijke wijze te beheren zorg je voor een waardevol groenelement, verhoog je de biodiversiteit en het waterbergend vermogen. 

De Houtbriel in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas | Houtbriel

De Houtbriel, een zijstraat van de Grote Markt, werd in het verleden aangelegd met zeer veel verharding. 

Speelnatuur Chiro Joeki in Deerlijk

Deerlijk | Speelnatuur Chiro Joeki

Het vroegere speelterrein aan de Chiro was een monotoon intensief gemaaide grasvlakte. Op verschillende plaatsen op het terrein werden wadi's aangelegd. 

Drie'S in Oostakkerdorp

Gent | Drie'S Oostakkerdorp

De stad Gent startte vijf jaar geleden met plannen om Oostakkerdorp én omringende straten groener te maken. 

Ontharding voortuinen Koningswijk in Deerlijk

Deerlijk | Ontharding voortuinen Koningswijk

De koningswijk is een typische Vlaamse wijk, gebouwd een 40-tal jaren geleden. Gezien de leeftijd was het ondertussen nodig om paden en het groen te vernieuwen. 

Binnentuin stadhuis Izegem

Izegem | Binnentuin stadhuis

De oude raadszaal van stad Izegem verdween in 2014 onder de sloophamer en daardoor kwam er een ruimte op de site van het stadhuis vrij. 

Koning Albert I-laan in Brugge

Brugge | Ontharding Koning Albert I-laan

De Koning Albert I-laan is een gewestweg die momenteel in beheer is van Agentschap Wegen en Verkeer. Enkel de rondpunten en voetpaden zijn in beheer van de stad. 

Bloemenzaadwinningsperceel in Wingene

Wingene | Bloemzaadwinningsperceel

De gemeente creëerde een bloemenzaadwinningsperceel op een terrein achter de begraafplaats van Zwevezele. 

Speelterrein Groene Sproet in Antwerpen-Deurne

Antwerpen-Deurne | Speelterrein Groene Sproet

De Kronenburgwijk in Deurne is sterk verhard en gevoelig voor overstromingen. Daarnaast was er niet voldoende speelweefsel voor de kinderen in de buurt.

Welzijnscampus Portavida in Genk

Genk | Welzijnscampus Portavida

Portavida is een welzijnssite die een combinatie van zorgverlening biedt, namelijk dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen en cultuur. 

Autoparking wordt stiltebos in Mechelen

Mechelen | Stiltebos

Domein Tivoli is een frequent bezocht park. Er zijn meerdere speelgelegenheden, waardoor het er vaak druk is. Er was dus nood aan een stilteplek, waar mensen kunnen wandelen, een boek lezen, aan yoga doen... 

Wijk Kroonhove in Oostkamp

Oostkamp | Wijk Kroonhove

De wijk Kroonhove, gebouwd in de jaren 1960, grenst aan het buitengebied. De wijk werd gekarakteriseerd door veel verharding, brede straten en een centrale groenzone bestaande uit gazon.