Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten

De Vereniging voor Openbaar Groen organiseert jaarlijks de wedstrijd Openbaargroen-awards. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten dienen hier hun nieuwste realisaties in:

Ontharding voortuinen Koningswijk in Deerlijk

Deerlijk | Ontharding voortuinen Koningswijk

De koningswijk is een typische Vlaamse wijk, gebouwd een 40-tal jaren geleden. Gezien de leeftijd was het ondertussen nodig om paden en het groen te vernieuwen. 

Drie'S in Oostakkerdorp

Gent | Drie'S Oostakkerdorp

De stad Gent startte vijf jaar geleden met plannen om Oostakkerdorp én omringende straten groener te maken. 

Binnentuin stadhuis Izegem

Izegem | Binnentuin stadhuis

De oude raadszaal van stad Izegem verdween in 2014 onder de sloophamer en daardoor kwam er een ruimte op de site van het stadhuis vrij. 

Koning Albert I-laan in Brugge

Brugge | Ontharding Koning Albert I-laan

De Koning Albert I-laan is een gewestweg die momenteel in beheer is van Agentschap Wegen en Verkeer. Enkel de rondpunten en voetpaden zijn in beheer van de stad. 

Bloemenzaadwinningsperceel in Wingene

Wingene | Bloemzaadwinningsperceel

De gemeente creëerde een bloemenzaadwinningsperceel op een terrein achter de begraafplaats van Zwevezele. 

Speelterrein Groene Sproet in Antwerpen-Deurne

Antwerpen-Deurne | Speelterrein Groene Sproet

De Kronenburgwijk in Deurne is sterk verhard en gevoelig voor overstromingen. Daarnaast was er niet voldoende speelweefsel voor de kinderen in de buurt.

Welzijnscampus Portavida in Genk

Genk | Welzijnscampus Portavida

Portavida is een welzijnssite die een combinatie van zorgverlening biedt, namelijk dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen en cultuur. 

Autoparking wordt stiltebos in Mechelen

Mechelen | Stiltebos

Domein Tivoli is een frequent bezocht park. Er zijn meerdere speelgelegenheden, waardoor het er vaak druk is. Er was dus nood aan een stilteplek, waar mensen kunnen wandelen, een boek lezen, aan yoga doen... 

Natuurlijke speelzone Hof d'Intere in Lille

Lille | Speelzone Hof d'Intere

Het kasteel 'Hof d'Intere' in Wechelderzande was al een tijdje in bezit van de gemeente. Sinds 1977 doet het onder andere dienst als bibliotheek ende groenzone errond is een park. 

Wijk Kroonhove in Oostkamp

Oostkamp | Wijk Kroonhove

De wijk Kroonhove, gebouwd in de jaren 1960, grenst aan het buitengebied. De wijk werd gekarakteriseerd door veel verharding, brede straten en een centrale groenzone bestaande uit gazon. 

Genk in Bloei

Genk | Genk in bloei

Genk in Bloei is een participatie- en sensibiliseringsactie waarbij de stad zich samen met vrijwilligers en inwoners inzet om extra kleur in het straatbeeld te brengen. 

Bosbegraafplaats Rustoord in Brasschaat

Brasschaat | Begraafplaats Rustoord

De laatste jaren is er steeds meer vraag naar begraven worden in de natuur. Dat wordt echter nog niet overal in Vlaanderen aangeboden. De gemeente Brasschaat besloot om een ecologische bosbegraafplaats in te richten naast de bestaande begraafplaats 'Rustoord'. 

Ontharding van Vogelenzangpark in Gent

Gent | Vogelenzangpark

Het Vogelenzangpark is een historisch restant van de tuin van Villa Voortman. Met het verdwijnen van de grootste woonblok achteraan het park, verdween de functionaliteit van de asfaltlus doorheen het park en werd dit een oorzaak tot overlast. 

Ontharding en vergroening Van Leentstraat in Antwerpen-Borgerhout

Antwerpen-Borgerhout | Van Leentstraat

In het hart van Borgerhout is er een groene stilte-oase te vinden. Een vergeten binnenplein heeft doorheen de jaren haar groene karakter weten te behouden. 

Dorpspark Massenhoven in Zandhoven

Zandhoven | Dorpspark Massenhoven

De groene ruimte in het centrum van deelgemeente Massenhoven was aan een nieuwe inrichting toe. 

Groenblauwe as in Overijse

Overijse | Vergroening en verblauwing

De IJse loopt dwars door het centrum van Overijse. Het overkappen van de IJse deed de dorpsnaam alle eer aan, maar de IJse kan ook in het centrum nu weer het daglicht zien. 

Tuinstraat Aziëlaan in Antwerpen-Wilrijk

Antwerpen-Wilrijk | Tuinstraat Aziëlaan

Welkom in de eerste tuinstraat van Wilrijk, de Aziëlaan. De straat werd heringericht met waterpasserende verharding van gevel tot gevel. 

Stadsbegraafplaats doet dienst als plantenlabo in Leuven

Leuven | Plantenlaboratorium stadsbegraafplaats

Bomen krijgen het steeds moeilijker in de versteende omgeving. Langere periodes van droogte zorgen ervoor dat oude bomen wegkwijnen en nieuwe aanplanten mislukken. 

Diamantstraat in Lint

Lint | Diamantstraat

Op de hoek van de Diamantstraat stond voorheen een OCMW-woning. Deze werd afgebroken en aan de technische dienst werd gevraagd een groene ruimte te creëren. 

Begraafplaats in Jabbeke - Aartrijksesteenweg

Jabbeke | Begraafplaats

Dit project betreft een begraafplaats buiten de dorpskern. Bij het ontwerp werd gekozen voor een centrale as uit gewassen beton met een bomenrij lindes om twee percelen te verbinden.

Kortrijk Weide in Kortrijk

Kortrijk | Kortrijk Weide

Dit stadsvernieuwingsproject ligt in de directe omgeving van het centrum. Er zijn verschillende functies in ondergebracht, nl. een zwembad, onderwijsinstellingen, een evenementenplein, een gebouw met ruimte voor startende ondernemingen, een fuifzaal en verschillende groenzones.