arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Soorten overheidsopdrachten

Een opdracht voor werken

Een opdracht voor werken is ontwerpen en/of uitvoeren of het laten uitvoeren van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken. Werken voor tuinaanleg valt voor de overheid onder een 'bouwwerk' terwijl het tuinonderhoud dan weer ressorteert onder een opdracht voor diensten.

 • Een opdracht voor leveringen
  Een overheidsopdracht voor leveringen bestaat uit de aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten. Het louter aanleveren van bomen en planten valt onder de opdracht voor leveringen.

 • Een opdracht voor diensten
  Bij een overheidsopdracht voor diensten verleent u bepaalde diensten aan de overheid, het is als het ware een restcategorie: als het geen werken of leveringen zijn dan zijn het diensten. Zo is het tuin- en parkonderhoud een dienst evenals het maaien, het snoeien,... Zorgt u zowel voor diensten als voor leveringen, dan geldt de opdracht als dienst wanneer het bedrag voor de dienst hoger is dan het bedrag voor de leveringen.

 

Bron: www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/

1.1.1  < 30.000 €

Aanvaarde factuur

Meerdere raadplegen en bewijs bijhouden

Voorafgaande Bestelbon met eigen voorwaarden van de aanbesteder.

Overheidsopdracht van beperkte waarde

 

1.1.3  30.000 € - 144.000 €

OPMERKING BOVEN 30.000 BESTEK MET OFFERTEFORMULIER EN INVENTARIS EN BIJ WERKEN MEETSTAAT VERPLICHT BENEDEN DIT BEDRAG GEDETAILLEERDE PRIJSVRAGEN (aan minimum drie deelnemers)

Onderhandelinsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB)

Minimum drie offertes opvragen

 Eénstapsprocedure

 • indieningsdatum, geen verplichte openingszitting

 

Regelmatigheidsonderzoek en prijsnazicht

Eventueel onderhandelen

Opvragen BAFO (finale offerte na onderhandelen)

Evaluatieverslag met gunningvoorstel

Gunningbeslissing

Aangetekende sluiting (sluiting kan hier ook via akkoordverklaring op offerte of BAFO)

 

1.1.4  144.000 € < 221.000 € (voor Leveringen & Diensten) < 750.000 € (Werken)

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOPMVB) 

Eénstapsprocedure

 • opdracht (samen met het bestek) bekend, waarna inschrijvers meteen een offerte kunnen indienen
 • Na de indiening van de offertes heeft u nog de mogelijkheid hierover te onderhandelen.
 • indieningsdatum, geen verplichte openingszitting 

 

Regelmatigheidsonderzoek en prijsnazicht

Eventueel onderhandelen

Opvragen BAFO

Regelmatigheidsonderzoek en prijsnazicht

Evaluatieverslag met gunningvoorstel

Gemotiveerde Gunningbeslissing

Integrale mededeling aan alle regelmatige

Aangetekende sluiting

 

1.1.5   144.000 € < 221.000 (voor Leveringen & Diensten) + < 750.000 € (Werken)

Mededingingsprocedure met onderhandeling (MPMO) 

Tweestapsprocedure

 • plaatsingsprocedure in twee fasen
 • bekendmaking van de opdracht enkel oproep om aanvragen tot deelneming in te dienen
 • op basis van de ingediende aanvragen tot deelneming -> selectie kandidaten
 •  + uitnodiging om offerte in te dienen samen met de uitnodiging ook bestek. Na indiening van de offertes
 • indieningsdatum, geen verplichte openingszitting
 • Regelmatigheidsonderzoek
 • Eventueel onderhandelen
 • Opvragen BAFO
 • Evaluatieverslag met gunningvoorstel
 • Gunningbeslissing
 • Integrale mededeling aan alle regelmatige
 • Aangetekende sluiting

 

1.1.6  > 221.000 (L&D) + > 750.000 € (Werken)

Openbare Procedure 

Eénstapsprocedure

 • opdracht (samen met het bestek) bekend, waarna inschrijvers meteen een offerte kunnen indienen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte
 • Openingszitting met PV
 • Regelmatigheidsonderzoek en prijsnazicht
 • Evaluatieverslag met gunningvoorstel
 • Gunningbeslissing
 • Integrale mededeling aan alle regelmatige
 • Stand still 15 dagen (europese of vrijwillig)
 • Aangetekende sluiting

 

1.1.7  > 221.000 (L&D) + > 750.000 € (Werken)

Niet-openbare procedure 

Tweestapsprocedure

 • bekendmaking van de opdracht omvat enkel een oproep om aanvragen tot deelneming in te dienen.  Nazicht UEA in hoofde van weerhouden kandidaten
 • Op basis van de ingediende aanvragen tot deelneming selecteert de aanbesteder een aantal kandidaten en nodigt u hen uit om een offerte in te dienen. Gelijktijdig met de uitnodiging bezorgt de aanbesteder hen ook het bestek. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte.
 • Openingszitting met PV
 • Regelmatigheidsonderzoek en prijsonderzoek
 • Evaluatieverslag met gunningvoorstel
 • Gunningbeslissing
 • Integrale mededeling aan alle regelmatige
 • Stand still 15 dagen (europese of vrijwillig)
 • Aangetekende sluiting

 

1.1.8  Europees bekendmaking

Leveringen > 221.000 €

Diensten > 221.000 €

Speciale & Specifieke Diensten > 750.000 €

Werken > 5.548.000 €