arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe begeleidingsdienst voor betere bodem en waterkwaliteit

5 min. leestijd
Nieuwe begeleidingsdienst voor betere bodem en waterkwaliteit

Begin 2021 is de Begeleidingsdienst voor betere bodem en waterkwaliteit of B3W van start gegaan als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg, met respect voor de gestelde milieudoelen en de actuele voorschriften.

B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het begeleiden van land- en tuinbouwers blijft namelijk een cruciaal element om de waterkwaliteit in het Vlaams landbouwgebied te verbeteren, conform de Europese nitraatrichtlijn en het Vlaamse mestactieprogramma (MAP). “Het is de bedoeling om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door de draagkracht van de bodem als waterbuffer te vergroten, of door een aangepaste bemestingsstrategie”, legt Bram Van Nevel van Inagro uit.

Mix van onderzoek en praktijk

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. Vanuit deze kennisachtergrond ondersteunt B3W land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. “Daarbij houden we rekening met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven”, gaat Bram verder. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. “Alleen zo kunnen de technieken een bredere ingang vinden bij de landbouwbedrijven en kan de landbouwpraktijk aansluiten op de gestelde milieudoelstellingen.”

Kennisuitwisseling via digitaal platform

De begeleiding van land- en tuinbouwbedrijven gebeurt via focusgroepen, thematische uitwisselingsmomenten en communicatieacties. De experten van B3W hebben niet alleen een uitgebreide kennis in bodembeheer, maar ook over specifieke sectoren en teelten. De focusgroepen richten zich op het samen ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis rond een bepaald domein. In deze groepen zitten zowel telers als experten.

De uitwisselingsmomenten zijn interactieve demonstraties van en uitleg over duurzame en innovatieve praktijken en technieken, bij een landbouw- of tuinbedrijf. Via een digitaal platform krijgen gebruikers bovendien toegang tot het kennisnetwerk.

Op 18 maart vindt de eerste digitale activiteit over het inwerken van groenbedekkers plaats.

Voor meer informatie of om in te schrijven, surf naar: www.b3w.vlaanderen.be

Gerelateerde artikels