arrowhead-leftarrow-ios-forwardarrow-forwardcalendarbookmarkpricetagsclockcloseFacebook-colorpersonFacebook-colorprintergridhomeinfoFacebook-colormenulockemailsmartphonephonephonepinpinflip-2searchflip-2Facebook-colorcloud-uploadpersonpersonFacebook-colorglobe-2
Overslaan en naar de inhoud gaan

Gids voor de verbetering van speelplaatsen

5 min. leestijd
Gids voor de verbetering van speelplaatsen

Om scholen en inrichtende machten te helpen nadenken over herinrichtingsplannen van hun speelplaats, hebben Leefmilieu Brussel en de Dienst Scholen van perspective.brussels, in samenwerking met de tijdelijke vereniging AAC-OMGEVING, een Gids opgesteld voor de verbetering van speelplaatsen in het Brussels Gewest: De speelplaats herdacht.

De speelplaats – de plek waar je speelt, leert, ontdekt, ontmoet, herbront, jezelf uitdrukt en afreageert – maakt integraal deel uit van het schoolleven van zowel leerlingen als leerkrachten. De manier waarop die speelplaats is ingericht, heeft dan ook rechtstreeks gevolgen voor het welzijn van de leerlingen.

Toch zijn de speelplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vandaag de dag nog vaak gebetonneerde vlaktes met weinig variatie. Deze door muren omsloten binnenterreinen werken sociale frustratie en geluidshinder in de hand. Daarbij komt dat deze verharde vlaktes snikheet worden tijdens hittegolven. Kortom, speelplaatsen zijn maar weinig bevorderlijk voor de ontplooiing van kinderen en dragen in de stad bij tot een Nature Deficit Disorder (gevolgen van te weinig contact met de natuur).

Als gebouwde ruimte of als ontmoetingsplek kan een speelplaats, wanneer adequaat ontworpen, opgevat en ingericht, bijdragen aan : 

  • Een verbetering van het welzijn van de kinderen en van het pedagogisch en omkaderingsteam; 
  • De verwezenlijking van de milieudoelstellingen van het Brussels Gewest als de speeltijd kan worden omgevormd tot een bioklimatologische ruimte;
  • De verbetering van de interacties tussen de schoolinfrastructuur en de stedelijke ruimten door meer en betere collectieve voorzieningen toegankelijk te maken voor de Brusselse bevolking.

Dit zijn de voornaamste doelstellingen die worden uitgewerkt in de publicatie « De speelplaats herdacht. Gids voor de verbetering van de speelplaatsen in het Brussels Gewest ».

Dit didactisch hulpmiddel stelt acties voor die kunnen beantwoorden aan verschillende doelstellingen van de school, afhankelijk van haar mogelijkheden, indeling en nagestreefde ambities: een speelplaats die ludiek en gezellig, natuurlijk, aangenaam en prikkelend, ecologisch beheerd of zelfs voor de wijk toegankelijk is.

Parallel met de publicatie van de gids, loopt er een projectoproep van Leefmilieu Brussel Operatie Re-creatie, bestemd voor alle scholen van de officiële en gesubsidieerde netten van het schoolplichtonderwijs.

Download de gratis gids

Gerelateerde artikels